Evropska organizacija za nuklearna istraživanja (CERN) primila je danas Srbiju kao svoju 23. državu članicu nakon što je primila formalnu potvrdu UNESCO da je Srbija pristupila CERN-ovoj konvenciji, saopštio je Institut za fiziku.

Outlet
telegraf.rs
Press Coverage Date
Author
Telegraf.rs/Tanjug
Coverage Depth
Brief Note
Outlet Type
Web
Language
Serbian
Member