CERN, Evropska laboratorija za fiziku elementarnih čestica, kroz svoj projekat openlab sarađuje sa vodećim svetskim IKT kompanijama i istraživačkim organizacijama koje razvijaju IKT rešenja namenjena naučnoj zajednici.

Outlet
telegraf.rs
Press Coverage Date
Total Wordcount
691
Total CERN openlab Wordcount
8
Coverage Depth
Copy - Paste or Press Release
Outlet Type
Web
Language
Bosnian
Member